اطلاعیه ها

اطلاعيه شماره 12

بسمه تعالي

اطلاعيه شماره 12                                                                                                          تاريخ : 91/1/24

بدينوسيله نرخ عيار سنجي توسط آزمايشگاههاي تحت پوشش اين اتحاديه جهت اطلاع بشرح ذيل اعلام ميگردد؛
1.    عيارسنجي طلا با انگ 50/000 ريال .
2.    عيارسنجي نقره با انگ 40/000 ريال.
3.    عيارسنجي طلا 2 مرحله اي ( از دو سر طلا ) با انگ 90/000 ريال.
4.    نرخ ذوب طلا گرمي80 ريال .
5.    نرخ رفع شكن مثقالي 15000 ريال.
6.    نرخ حداقل هزينه ذوب طلا 15000 ريال.
ضمناً : كليه نمونه هاي موجود در آزمايشگاه از تاريخ صدور قبض بمدت شش ماه معتبر بوده پس از آن در صورت عدم دريافت نمونه توسط واحد صنفي آزمايشگاه هيچگونه مسئوليتي نداشته و پاسخگو نخواهد بود.
اين دستورالعمل در مورخه 23/1/1391 توسط اتحاديه مصوب شده كه اجراي آن توسط كـليه آزمـايشگـاهها الـزامي ميباشد و عـدم اجـراي آن قـابل پيگيـري و رسيدگـي ميباشد.

        و من ا… التوفيق
        ((اتحاديه صنف طلا ، جواهر ، نقره و صراف مشهد))

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا