اخبار

پیگیریهای اتحادیه طلا در رابطه با چاپ جوابیه به روزنامه خراسان

پیگیریهای اتحادیه طلا در رابطه با چاپ جوابیه به روزنامه خراسان

در پی درج خبر بحث انگیز در روزنامه خراسان مورخه 93/4/16اعضاء هیئت رئیسه و همکاران صنفی چندین تماس اعتراض آمیز به سر دبیر روزنامه و خبرنگار مرتبط به چاپ خبر گرفته شد تا اینکه از اعضاء هیئت رئیسه اتحادیه دعوت شد جلسه ای با مسئولین روزنامه خراسان داشته باشند ،

در مورخه 93/4/20روز جمعه اعضاء هیئت رئیسه در محل ساختمان روزنامه حاضر و با بحث و گفتگو با خبرنگار مربوطه که بیش از3 ساعت بطول انجامید ، نامبرده پذیرفت گزارش و تیتر روزنامه غیر کارشناسی و عادلانه نبوده است لذا متعهد گردید تا آخر هفته جوابیه جلسه کارشناسی 93/4/20در روزنامه در همان صفحه چاپ گردد پس از گذشت یک هفته هم متاسفانه جوابیه و نقطه نظرات اعضاء هیئت رئیسه چاپ نگردید که ریاست اتحادیه و اعضاء هیئت رئیسه را به واکنش قانونی وادار تا از طریق مسئولین محترم استان پیگیری شود در مورخه 93/4/30 موفق به چاپ جوابیه در روزنامه خراسان در همان صفحه گردیدیم خارج از اینکه روزنامه خراسان تمامی عدالت را در چاپ جوابیه از نظر قانون مطبوعات رعایت نکرد ، ولیکن می توان گفت خواسته ما برای روشن شدن عموم مردم و مسئولین کشور کار آمد بود .

 

دکمه بازگشت به بالا