هیِئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر مشهد

باقر معبودی نژاد | رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد  

باقر
معبودی نژاد

رئیس
اتحادیه

محمد رضا وفادار
نصراله زاده

محمد رضا وفادار نصراله زاده

نائب رئیس اول

 سید صادق
هاشمیان

            محمد رضا وفادار نصراله زاده

نائب رئیس
دوم

مرتضی منظم اسماعیل پور

مرتضی منظم اسماعیل پور

عضو هیئت مدیره
دو

احمد صراف زاده
زرگر

           احمد صراف زاده زرگر

عضو هیئت مدیره یک

سید مهدی ظریف الحسینی
عدالتی

سید مهدی ظریف الحسینی عدالتی

خزانه دار

یوسف تقی
زادگان

            یوسف تقی زادگان

دبیر

جعفر
محمودی

جعفر محمودی

 بازرس اصلی
دکمه بازگشت به بالا