مدارک جهت صدور پرونده كيفي

1- تقاضا نامه از طرف شخص معرفي كننده داراي پروانه كسب
2- فتوكپي از تمام صفحات شناسنامه
3- كارت ملي
4- كارت پايان خدمت
5- ارائه آخرين مدرك تحصيلي
6- عكس 4×3 ( 6 قطعه )
7- ارائه گواهي هاي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد
8- ارائه گواهي صلاحيت از اداره اماكن
9- ارائه گواهي مهارت فني

دکمه بازگشت به بالا