اخبار

جلسه در اتاق بازرگانی مشهد مقدس

 

در مورخه  93/4/29 نامه ای از اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بشماره 13/663 ص دریافت تا موضوع مشکلات عنوان شده در امر مالیات مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی و رسیدگی واقع شود .

در مورخه 93/5/1 اعضاء هیئت رئیسه در خصوص این مهم به محل اتاق بازرگانی واقع درخ امام خمینی جنب باغ ملی مراجعه و جلسه با حضور مسئولین محترم ؛ استانداری – اطلاعات – اتاق بازرگانی – گمرک – نماینده سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان رضوی و نمایندگان اداره دارایی  برگزار گردید که جلسه فوق بمدت 2 ساعت بطول انجامید در رابطه با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بحث و گفتگو شد . در این رابطه راهکارهایی از طرف اتحادیه صنف طلا ، جواهر و نماینده سازمان صنعت ، معدن و تجارت پیشنهاد شد که مورد موافقت کارگروه تخصصی قرار گرفت و مقرر شد در آینده نزدیک مجدداً کارگروه برای اتخاذ تصمیم نهائی تشکیل شود و نتیجه به سازمانهای ذیربط اعلام گردد .

 

دکمه بازگشت به بالا