تاریخچه اتحادیه طلا و جواهر مشهد

درباره اتحادیه


در سال 1352 اتحادیه افتتاح شد.

گروه 1) علی آل رضا- غلامحسین رضازاده علاف- عباسعلی کمیلی.

گروه 2) محمدرضا عرب اسدی- ابوالقاسم قرائی- سیدمحمد حسین سعید موسوی- سیدمحمد اخلاقی- حبیب ا… هروی ثانی- موسی نامی

گروه 3) حبیب ا… هروی ثانی- سیدمحمد اخلاقی شریعت- اسماعیل کرمانشاهی- مصطفی عطار جعفری- علی نامی.

گروه 4) ابوالقاسم قرائی- حبیب ا… هروی ثانی- موسی حشمتی فر- حبیب ا… جوان محبوب- محمدتقی واحدیان جواهری.

گروه 5) حبیب ا… هروی ثانی- سیدعدنان اشکوری- محمدتقی واحدیان جواهری- سیدکاظم مزینانی- حبیب ا… جوان محبوب

گروه 6) حبیب ا… هروی ثانی- محمدتقی واحدیان جواهری- سیدکاظم مزینانی.

گروه 7) یوسف تقی زادگان- اسماعیل جلائی پوستیان- علی ریحانیان مشهدی- مجید قصابه- علی جواهریان.

گروه 8 : باقر معبودی نژاد . محمد رضا وفادار . سید صادق هاشمیان . سید مهدی ظریف حسین الحسینی عدالتی . احمد صراف زاده . مرتضی منظم اسماعیل پور . محمد هادی عادل رستخیز.

دکمه بازگشت به بالا