تاریخچه اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد

اتحادیه طلا ، جواهر و نقره مشهد در سال 1352 افتتاح شد.

  • گروه 1) علی آل رضا- غلامحسین رضازاده علاف- عباسعلی کمیلی.
  • گروه 2) محمدرضا عرب اسدی- ابوالقاسم قرائی- سیدمحمد حسین سعید موسوی- سیدمحمد اخلاقی- حبیب ا… هروی ثانی- موسی نامی
  • گروه 3) حبیب ا… هروی ثانی- سیدمحمد اخلاقی شریعت- اسماعیل کرمانشاهی- مصطفی عطار جعفری- علی نامی.
  • گروه 4) ابوالقاسم قرائی- حبیب ا… هروی ثانی- موسی حشمتی فر- حبیب ا… جوان محبوب- محمدتقی واحدیان جواهری.
  • گروه 5) حبیب ا… هروی ثانی- سیدعدنان اشکوری- محمدتقی واحدیان جواهری- سیدکاظم مزینانی- حبیب ا… جوان محبوب
  • گروه 6) حبیب ا… هروی ثانی- محمدتقی واحدیان جواهری- سیدکاظم مزینانی.
  • گروه 7) یوسف تقی زادگان- اسماعیل جلائی پوستیان- علی ریحانیان مشهدی- مجید قصابه- علی جواهریان.
  • گروه 8) باقر معبودی نژاد . محمد رضا وفادار . سید صادق هاشمیان . سید مهدی ظریف حسین الحسینی عدالتی . احمد صراف زاده . مرتضی منظم اسماعیل پور . محمد هادی عادل رستخیز.
  • گروه 9) باقر معبودی نژاد . محمد رضا وفادار . سید صادق هاشمیان . سید مهدی ظریف حسین الحسینی عدالتی . احمد صراف زاده . مرتضی منظم اسماعیل پور. یوسف تقی زادگان . جعفر محمودی
  • گروه 10) (در حال انجام وظیفه) یوسف تقی زادگان – سیدرضا اخلاقی شریعت – داود آموزگار – حمیدرضا صادقیه – سیدمحمدرضا صبورحسینی نژاد – سعید نخ فروش – رضا سالم دوست – ابراهیم مهری
دکمه بازگشت به بالا