اطلاعیه ها

اطلاعيه شماره 13

       بسمه تعالي

                                                                (( اطلاعيه 13 ))                                                           تاريخ : 91/1/28

(( قابل توجه كليه همكاران عرضه كننده نقره و مصنوعات وابسته به آن ))

ضمن تسليت ايام فاطميه ( س ) پيرو ابلاغيه  1مورخ 16/7/90 بعرض ميرساند :    
1.    توليد كنندگان و فروشندگان نقره بايد زيور آلات خود را با عيار 925 عرضه نمايند .
2.    توليد كنندگان و فروشندگان مصنوعات نقره از قبيل آينه و شمعدان ، ظروف نقره و … را با عيار 840 و 900 عرضه نمايند .
3. توليدكنندگان نقره بايد زيور آلات و مصنوعات خود را با كدرهگيري و انگ مخصوص ارائه نمايند .
4 . توزيع كنندگان كيفي نقره و مصنوعات وابسته به آن حتماً مجوز پخش از اتحاديه دريافت نمايند در غير اينصورت طبق قانون برخورد خواهد شد .
5 . رعايت بند 4 براي كيفي ها و رعايت عيار 925 براي فروشندگان و توليد كنندگان از مورخه 20/8/90 لازم الاجرا خواهد بود . 
6 . فروشندگان ساچمه و شمش نقره مي بايست داراي برگه تجزيه براي ساچمه و تجزيه با انگ براي شمش و آبشده نقره مربوطه و با نرخ رسمي اتحاديه و ارائه فاكتور به خريدار عمل نمايند و خارج از موضوع تخلف صنفي محسوب ميگردد .
7. فروشندگان نقره بايد تمامي موجودي  اجناس ساخته خود را با عيار 925 عرضه نمايند .
تبصره : زيور آلات و مصنوعات موجود در ويترين و غيره كه با عيار غير از 925 براي زيور آلات و 840 و 900 براي مصنوعات  وجود داشته باشد بايد با فاكتور رسمي و مربوط به قبل از مصوبه ( تاريخ 20/8/90 با نظريه كارشناس اتحاديه  )  تشخيص داده شود .
8 . هر گونه تداخل صنفي طبق مقررات برخورد خواهد شد  . 
9 . زيور آلات نقره بايد با عيار 925 اعم از ( گردنبند ، گوشواره ، انگشتر و … ) و مصنوعات نقره با عيار 900 و 840 اعم از( آينه و شمعدان ، ظروف نقره و … ) عرضه شوند و مصنوعات نقره با قدمت بالا با تشخيص كارشناسان اتحاديه شامل بخشنامه فوق نمي باشند .
10. كليه همكاران و واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب بايد ظرف مدت 48 ساعت از دريافت اين اطلاعيه در خواست كتبي خود را جهت تحصيل پروانه كسب  به اتحاديه ارائه در غير اينصورت طبق ضوابط صنفي اقدام ميگردد .  

         و من ا… التوفيق
        اتحاديه صنف طلا ، جواهر ، نقره و صراف مشهد

نام و نام خانوادگي مسئول صنفي ……………………………. شماره شناسنامه ………………… كد ملي ………………………… آدرس دقيق ………………………………………………… شماره پروانه …………….. تاريخ ابلاغ ……………….. تلفن ثابت ……………….. تلفن همراه ………………………. .
موارد فوق در تاريخ ……………… ساعت ………….. پس از مطالعه تفهيم شد و اينجانب بعنوان كارمند / شريك مطلع شدم موظف به ابلاغ به متصدي واحد صنفي ميباشم و با امضاء مورد تائيد ميباشد .

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا