اطلاعیه ها

اطلاعيه شماره 6

بسمه تعالي

         اطلاعيه شماره 6                                                                                                     تاريخ : 90/8/25

قـابـل تـوجـه همكــاران صنـفي

بـا تـوجـه به اجـلاس روسـاي محترم اتـحاديـه هاي سراسري با محـوريت اتحاديه كـشوري طـلا و جـواهـر در مورخـه 27/7/90 تـصميـماتي بـشـرح ذيـل اتخـاذ گـرديـد كـه بـراي همـكـاران محـتـرم لازم الاجـرا مـي بـاشـد . 
1 – مقرر گرديد بمنظور يكسان سازي و شفاف بودن معاملات از اين تاريخ به بعد افزايش درصد بعنوان كسري ، تبديل اجرت به طلا ممنوع بوده در صورت مشاهده مطابق دستورالعمل اتـحـاديـه كـشـوري بـرخـورد خـواهـد شـد .
2 –  فـروش هـر نـوع زيـور آلات طـلا و جـواهـر تحت عنـوان دسـت دوم ، بـي اجـرت ، كـم اجـرت ( بمنظور افزايش توليد و ايجاد اشتغال ) ممنوع مي باشد .

رعايت و اجراء دقيق مصوبات اعلام شده الزامي بوده . در صورت مشاهده با متخلفين برابر مقررات برخورد و از ادامه فعاليت آنان جلوگيري خواهد شد .

(( اتحاديه صنف طلا ، جواهر ، نقره و صراف مشهد ))

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا