اطلاعیه ها

اطلاعيه شماره 15

بسمه تعالي

   اطلاعيه 15                                              تاريخ : 1391/02/18

    باطلاع كليه همكاران بنكدار و كيفي ميرساند ؛

پيرو تذكرات قبلي بازرسي اتحاديه در خصوص مجوز فروش طلاجات ساخته سازندگان و كيفي ها به اطلاع ميرساند همكاران بنكدار و كيفي صرفاً از سازندگان داراي مجـوز از بـازرسي اتحـاديه مبـادرت به تهيه طلاجات ساخته نمايند . بديهي است در غير اينصورت چنانچه در هنگام بازرسي و كنترل و نمونه برداري از بنكداران و كيفي ها بازرسين اتحاديه با عيار پايين طلاجات ساخته شده مواجه گردند مسئوليت و عواقب آن متوجه خود بنكدار و كيفي مي باشد .

و من ا… التوفيق
 اتحاديه صنف طلا ، جواهر ، نقره و صراف مشهد

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا