اطلاعیه ها

اطـلاعيـه شماره 2

بسمه تعالي
              اطـلاعيـه شماره 2                                                                                                              تاريخ : 90/7/25
قــابــل توجـه همكــاران گــرامــي

1)    دريافت هرگونه درصد طلا بجاي اجرت ممنوع و با بنكداران و كيفي هاي متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد .
2)    دريافت هرگونه ديركرد ، تفاوت توسط بنكداران ممنوع بوده ولي از همكاران تك فروش تقاضاي انجام تعهدات نسبت به قولشان را داريم .
3)    بنكداران و كيفي ها موظفند اجناس ارائه شده را با كد رهگيري و عيار 750 ارائه نموده و با متخلفين برخورد شديد خواهد شد .
4)    كيفي هاي طلا – پايه جواهر – پلاتين و زيور آلات نقره بايد مجوز فروش از اتحاديه دريافت و تهيه اجناس بدون مجوز موجب پيگرد است.
5)    بازرسان اتحاديه جهت پيگيري موارد فوق به بنكداران و كيفي ها و همكاران صنفي مراجعه و تقاضا ميشود كمال همكاري را با نامبردگان مبذول دارند . 
6)    توصيه اكيد به همكاران در مسائل ايمني و موارد زير كه توسط بازرسان پيگيري و تذكر و اخطار داده خواهد شد :

الف. هر مغازه بايد حداقل با 4 دوربين روشن پوشش داده شود .               ب. داشتن شيشه ضد گلوله در مغازه هاي حاشيه خيابان اجباري مي باشد .
ج. رعايت كامل ساعات كار و روزهاي تعطيل و جمعه الزامي است.            د. در ساعات تعطيل بايد كليه اجناس جمع آوري و داخل صندوق باشد .
ه. نصب درب ورودي آهني حفاظ دار ، قفل برقي با كنترل از راه دور .        و. نصب آژير خطر با پدال و وصل به پليس 110 و زنگ اخبار همسايه .

7) خريد و فروش هرگونه سكه غير بانكي ممنوع ميباشد .
8)قيمت گذاري اجناس فقط در صلاحيت اتحاديه ميباشد از هرگونه قيمت گذاري اجناس فروخته شده اكيداً خودداري فرمائيد .
9) خريد و فروش طلا بدون فاكتور ممنوع و با متخلفين برخورد خواهد شد .
10) ذكر اجرت ، درصد فروشندگي و وزن سنگ جواهرات به قيراط الزامي است .
11) سازندگان داراي كد رهگيري ( كد شناسه ) در صورتي كه كد رهگيري خود را در اختيار غير قرار دهند تخلف محسوب و فرد خاطي به مراجع ذيصلاح معرفي خواهد شد .
12) كليه سازندگاني كه فاقد كد رهگيري مي باشند به هر دليل تقاضا ميكنيم به اتحاديه مراجعه تا در ارائه كد و رفع مشكل اقدام شود.
13) همكاران خود را در مقابل حوادثي مثل سرقت – كف زني با هماهنگي اتحاديه بيمه نمايند .
14)از همكاراني كه حق عضويت پرداخت ننموده اند تقاضا ميشود قبل از پايان مهرماه نسبت به اين موضوع اقدام فرمايند .
15)از همكاراني كه فاقد پروانه كسب مي باشند تقاضا ميشود نسبت به دريافت پروانه اقدام در غير اينصورت اقدامات مقتضي بعمل خواهد آمد .

(( اتحاديه صنف طلا ، جواهر ، نقره و صراف مشهد ))

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا